26.11.10

Η τελευταία ευκαιρία των συνειδήσεων μας, είναι η αβεβαιότητα

1 comment:

Anonymous said...

Αν αφήνεις την πρωτοβουλία στα αφεντικά, έχεις χάσει ήδη. Θα διασπάσουν τους εργαζόμενους και θα κερδίσουν – πάντα, αυτό γίνεται. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να πάρουν την κατάσταση οι εργαζόμενοι στα χέρια τους.