8.10.11

Φιλοσοφία των στιγμών


Υπάρχει μια τρυφερότητα που μόνο η στέρηση γεννά με αυτόν τον τρόπο: το χάδι στοργής που το κουρασμένο χέρι των γονιών μας έδινε (όταν δεν μας τις έβρεχε ας πούμε), η αδρή, αδέξια τρυφεράδα των παππούδων μας που αγκάλιαζαν τις γυναίκες τους σε περιβόλια τα οποία, είχαν σκάψει με τα ίδια εκείνα χέρια αμέτρητες φορές.